Miesięczne Archiwum: październik 2019

Jazda kontrolowana

Artykuł 178 b Kodeksu Karnego przewiduje karę za niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z treścią tego przepisu wydający polecenie zatrzymania funkcjonariusz musi poruszać się...