Miesięczne Archiwum: październik 2017

Komunikacja publiczna.

Podróżowanie jest konieczne w wielu przypadkach. Wielu ludzi dojeżdża do miejsc pracy lub szkół, ponieważ ich miejsca zamieszkania są oddalone od takich miejsc kilometrami. W jaki sposób można dostać się więc do dowolnego miejsca...

Samochody sportowe.

Bez transportu w jakiejkolwiek postaci trudno jest sobie wyobrazić dzisiejszą rzeczywistość. Wielu ludzi posiada własne samochody, jednak mają one bardzo różne marki. Kwoty, jakie należy zapłacić za samochód są także bardzo różne.   Samochody...

Zalety samochodów o napędzie hybrydowym

Od kilkunastu lat na naszych drogach poruszają się pojazdy samochodowe o napędzie hybrydowym, a więc takie, które posiadają zarówno napęd zasilany tradycyjnie, a więc silnik spalinowy, jak też i silnik elektryczny zasilany systemem akumulatorów....

Przegląd techniczny pojazdu – nie tylko formalność

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego w naszym kraju jest zobowiązany w odpowiednich okresach czasowych udać się swoim pojazdem do stacji obsługi pojazdów, która posiada uprawnienia do przeprowadzania kontroli technicznej pojazdów danego rodzaju. Te okresy są...

Jakie obuwie niewłaściwe dla kierującego autem

Wybierając się w podróż samochodem jako osoba kierująca w danym czasie, warto jest dopilnować pewnych względów, bardzo ważnych w kwestii zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy, obejmuje ono bowiem wiele elementów składowych i czasami może okazać...

Kiedy warto jest wykupić ubezpieczenie AC

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami odnośnie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie OC, czyli te w zakresie odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, natomiast ubezpieczenie AC, czyli autocasco, nie jest obowiązkowe. Jednak w...

Na co zwrócić uwagę kupując używane auto

Po wejściu naszego kraju w struktury Unii Europejskiej masowo zaczęto sprowadzać samochody używane zza naszej zachodniej granicy, średnio rocznie takich pojazdów przybywa do naszego kraju kilkaset tysięcy, w szczytowym okresie liczby te nawet oscylowały...

Jakie płyny w pojeździe trzeba sprawdzać

Bezpieczeństwo jazdy pojazdem samochodowym to połączenie kilku elementów w jedno, a więc niezbędne jest do tego posiadanie przez kierującego pojazdem odpowiedniego doświadczenia, wiedzy, umiejętności kierowania pojazdem, jak też i warunków technicznych, jakie musi spełnić...

Jakie cechy mają opony wielosezonowe

Wprawdzie obowiązujące obecnie w naszym kraju przepisy nie mówią o tym że jest konieczność zmiany kół wraz z nadejściem zimy na tak zwane zimówki, jednak praktyka pokazuje, że ogromna większość kierowców, bo blisko 85...

Jak prawidłowo dokonać kasacji pojazdu

Przez wiele lat w naszym kraju walczono z tym, aby nie porzucać pojazdów samochodowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a więc na polach, w lasach czy w innych jeszcze miejscach – pomimo grożących za...