Jak prawidłowo dokonać kasacji pojazdu

Przez wiele lat w naszym kraju walczono z tym, aby nie porzucać pojazdów samochodowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a więc na polach, w lasach czy w innych jeszcze miejscach – pomimo grożących za to wysokich mandatów takie przypadki szły nawet nie w setki, a w tysiące w skali roku. Jednak obecnie dzięki zastosowaniu systemów elektronicznych właściciele pojazdów będą częściej wykrywani za takie praktyki, bowiem coraz łatwiej jest sprawdzić, które pojazdy nie zostały wyrejestrowane i już nie jeżdżą. Aby we właściwy sposób wyrejestrować pojazd, a więc zdjąć go ze stanu ewidencyjnego pojazdów, należy dostarczyć go do jednej z autoryzowanych stacji utylizacji pojazdów, lub też do punktu przyjmowania takich pojazdów.

 

Tam otrzymamy zaświadczenie o zdaniu pojazdu na złom, tablice rejestracyjne tego pojazdu i przecięty dowód rejestracyjny. Następnie udajemy się do starostwa powiatowego, gdzie był rejestrowany pojazd i zostaje on zdjęty z ewidencji pojazdów zarejestrowanych na terenie RP – od tego czasu pojazd nie istnieje.

Możesz również polubić…