Duże kary za brak ubezpieczenia OC

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami z zakresu ruchu drogowego każdy pojazd mechaniczny, który posiada aktualna rejestracje, musi posiadać wykupione przez jego właściciela ubezpieczenie OC, a więc od odpowiedzialności cywilnej. Brak takiego ubezpieczenia narazi na właściciela danego pojazdu na wysoką grzywnę – jeśli stwierdzone zostanie, że pojazd nie posiadał ubezpieczenia OC przez okres czasu dłuższy niż 14 dni, jego właściciel zapłaci karę o równowartości 750 euro, jeśli będzie to okres krótszy, to proporcjonalnie mniej, jednak już nawet za 1 dzień spóźnienia w opłaceniu OC kara zostanie naliczona, jeżeli oczywiście Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poweźmie taka informacje i będzie możliwość udowodnienia takiego przewinienia.

 

Obecnie UFG jest w o tyle lepszej sytuacji, że działa coraz sprawniej system elektroniczny, gdzie poszczególne firmy ubezpieczeniowe wprowadzają na bieżąco dane o ubezpieczanych przez nich pojazdach, na zasadzie ich numerów rejestracyjnych – w ten sposób system pokaże, które pojazdy są zarejestrowane, a nie posiadają aktualnego ubezpieczenia OC.

Możesz również polubić…