Wciąż dyskusja na temat fotoradarów

Ok. kilku już lat trwa w naszym kraju ożywiona dyskusja na temat fotoradarów funkcjonujących przy drogach (obecnie jest ich około 550), dyskusja toczy się w kilku płaszczyznach, słychać bardzo różne głosy. Obecnie w naszym Sejmie złożonych jest aż 4 projekty zmian w ruchu drogowym właśnie w kwestii fotoradarów – każdy z nich jest inny, są to projekty nawet na zasadzie skrajności – jeden mówi o tym, aby ustawić na drodze jeszcze więcej fotoradarów i robić to do czasu spadku liczby wypadków na drogach w znaczący sposób, inny z kolei projekt jest za likwidacja aż 80 procent z stojących przy drogach fotoradarów, pozostawić tylko te, gdzie miejsca zostaną uznane jako za bardzo narażone na groźne wypadki drogowe, spowodowane przekroczeniem przez jadące pojazdy obowiązującej na danym odcinku drogi prędkości.

 

Wiele głosów w prowadzonej dyskusji dotyczy też przekazywania środków finansowych, które wpłynęły z tytułu zapłaconych mandatów przez kierujących przekraczających dozwoloną prędkość – aby środki te szły na remonty dróg, na poprawę bezpieczeństwa, a nie do budżetów gmin, które ustawiają takie fotoradary.

Możesz również polubić…