Co to znaczy bezpieczna prędkość

Poruszając się pojazdem mechanicznym po drogach naszego kraju powinniśmy zachowywać odpowiednia prędkość, jaka obowiązuje na poszczególnych rodzajach dróg – w mieście ograniczenie prędkości wynosi 50 kilometrów na godzinę (to samo w obszarze zabudowanym), na drogach zwykłych można jechać z prędkością do 90 kilometrów, na drogach ekspresowych do 110 kilometrów, na autostradach do 140.

 

Jeśli w konkretnych miejscach jest ograniczenie znakiem do danej prędkości, również to respektujemy, aż zostanie odwołane kolejnym znakiem albo też dojedziemy do skrzyżowania – jeśli za nim znak ograniczający prędkość nie będzie powtórzony, wówczas już ograniczenie prędkości nakazane poprzednim znakiem nie obowiązuje. W przepisach o ruchu drogowym istnieje jeszcze pojecie prędkości bezpiecznej – nigdzie nie jest ta prędkość wyrażona w liczbach. Jest to po prostu taka prędkość poruszającego się pojazdu, która pozwoli panować nad nim i zachować bezpieczeństwo w takich warunkach, jakie akurat panują na danej drodze w danym czasie.

Możesz również polubić…